Home

Varmt välkommen till

 

Compassionate Mind Sverige

- Den svenska föreningen för Compassionfokuserad Terapi (CFT)

 

Den svenska föreningen för Compassionfokuserad terapi

 

Varmt välkommen till Compassionate Mind Sverige - Den svenska föreningen för Compassionfokuserad Terapi (CFT)

 

Compassionate Mind Sverige är en av flera internationella filialer till den engelska organisationen Compassionate Mind Foundation skapad av Professor Paul Gilbert från Derby University, UK. Föreningen samverkar med Compassionate Mind UK och CFTs grundare Paul Gilbert.

 

Föreningen skall verka för att sprida och utveckla kunskapen om CFT till såväl yrkesverksamma som privatpersoner. Genom sitt arbete ämnar Compassionate Mind Sverige bidra till att CFT utvecklar och bibehåller en god kvalitet nationellt såväl som internationellt.

 

OBS! sidan är under uppbyggnad!

 

"The essence of compassion is a deep awareness of the suffering of oneself and of other living beings, coupled with a wish and an effort to relieve it.”

Prof. PAUL GILBERT, grundare av CFT

Compassionate Mind Sverige

 

Föreningen är en ideell förening som verkarför att sprida och utveckla kunskapen om CFT till såväl yrkesverksamma som privatpersoner. Genom sitt arbete ämnar Compasionate Mind Sverige bidra till att CFT utvecklar och bibehåller en god kvalitet nationellt såväl som internationellt.

Compassionate Mind UK

 

The Compassionate Mind Foundation UK promotes wellbeing by facilitating the scientific understanding and application of compassion. We are a charitable organisation that supports research and teaching of an evolution and contemplative informed compassion-focused approach to human difficulty.

 

Learn more

© Copyright. All Rights Reserved.